ویدئو / آئین برافراشتن خیمه «هارونیه» در اصفهان


ویدئو / آئین برافراشتن خیمه «هارونیه» در اصفهان

آیین سنتی ۴۰۰ ساله برافراشته شدن خیمه‌گاه حسینی، صبح جمعه (۱۴ مرداد) در امامزاده «هارونیه» میدان امام علی(ع) یا همان میدان عتیق در برگزار شد.

تصویربردار و تدوینگر: عماد نعمتیمنبع