وضعیت خطرناک خانه تاریخی مستوفی شوشتر


ایسنا/خوزستان یک کارشناس مرمت و آثار باستانی می‌گوید: شبکه آسیب دیده آب و فاضلاب، نشتی آب و فرسایش در شوادان بخشی از خانه تاریخی مستوفی خطری جدی است که جان ساکنان و رهگذران مجاور این بنای تاریخی را تهدید می‌کند.

علی‌محمد چهارمحالی در گفت‌وگو با ایسنا با اظهار اینکه بخشی از خانه تاریخی مستوفی در دست مرمت است اظهار کرد: فرسودگی و شکستگی شبکه لوله‌های آب و فاضلاب در این بنای تاریخی باعث شده است شاهد سرازیر شدن آب و فاضلاب در شوادان تاریخی که در زیرزمین خانه تاریخی مستوفی قرار دارد باشیم.

او ادامه داد: این معضل قسمت ورودی این بنای تاریخی را در وضعیت خطرناک قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: این شوادان بسیار زیبا تا قسمت زیر دیوار خانه مستوفی امتداد دارد و راه‌های زیرزمینی بی‌نظیری دارد که در صورت برطرف شدن مشکلات می‌تواند به یکی از زیباترین شوادان های خوزستان تبدیل شود.

او با تاکید بر اینکه این معضل شوادان‌ها را آسیب‌پذیر کرده است یادآور شد: در این خصوص تاکنون مکاتبات فراوانی با اداره آب و فاضلاب شهرستان شوشتر انجام دادیم و حتی امکان بازید آنها از این شوادان را فراهم کردیم اما متأسفانه هیچ نتیجه موثری دربرنداشت.

چهارمحالی با اشاره به اینکه خانه تاریخی مستوفی یک مجموعه کامل است توضیح داد: در این مجموعه حمام، مسجد، پل و خانه تاریخی مستوفی وجود دارد و این خانه به سبک معماری دوره قاجاریه شامل اندرونی و بیرونی است و می‌توان گفت مجموعه بی‌نظیری است که در منطقه کندال شهرستان شوشتر قرار دارد.

وضعیت خطرناک خانه تاریخی مستوفی شوشتر

وی ادامه داد: بخش مرمت شده این بنای تاریخی امروزه به عنوان رستوران، سفره‌خانه سنتی و… پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است.

او با اشاره به اینکه در حدود ۳۰ سال پیش در ورودی اصلی خانه تاریخی مستوفی دیوار داشت بیان کرد: دیوارهای قدیمی این خانه تاریخی به علت فرسایش و آسیب‌هایی که به آنها وارد می‌شد تخریب شده‌اند و همچنین به دلیل اینکه شهرداری اقدامی برای برچیدن این دیوارهای قدیمی انجام نمی‌داد متاسفانه قسمت‌های از این دیوارهای تاریخی نابود شده‌اند.

یک کارشناس مرمت و آثار باستانی با اظهار اینکه در سند خانه تاریخی مستوفی کسری مکان داریم توضیح داد: وسعت این بنای تاریخی در اسناد ۴۵۸ متر ذکر شده اما در حال حاضر ۴۰۰ متر است. یعنی ۸۵ متر کسری مکان داریم و این معضل در نتیجه این است که دیوارها را تخریب و خانه را با خیابان یکی کرده‌اند.

وضعیت خطرناک خانه تاریخی مستوفی شوشتر

چهارمحالی با بیان اینکه ورودی اصلی شوادان این بنایی تاریخی به دلیل تخریب دیوارهای قدیمی به سمت کوچه باز می‌شود تاکید کرد: اسناد و عکس‌های هوایی به جا مانده از سال ۱۳۳۵ کاملا گویای این هستند که عرض کوچه ۴۰ متر بوده و فقط امکان تردد یک عدد خودرو وجود داشته اما در حال حاضر نزدیک به ۱۰ الی ۱۲ متر عرض کوچه افزایش یافته است.

او گوش‌زد کرد: اگر رهگذری از در ورودی شوادان به علت فرسایش به پایین سقوط کند قطعا مقصر شهرداری خواهد بود.

وضعیت خطرناک خانه تاریخی مستوفی شوشتر

وی با بیان اینکه اداره ثبت املاک و شورای شهر بر اساس حکم قانون تایید کرده است که این بنای تاریخی در تملک میراث فرهنگی است اظهار کرد: اما شهرداری تایید نمی‌کند و می‌گوید این ملک دوباره باید توسط میراث خریداری شود با اینکه براساس قانون این ملک ملکی تاریخی است و سؤال ما از شهرداری شوشتر این است که چرا باید میراث فرهنگی دوباره ملک خود را بخرد؟

او گفت: باید از مالک این بنای تاریخی حمایت شود زیرا مرمت این بنای تاریخی را به منظور فعالیت و اشتغال جوانان شروع کرده و این در حالی است که به راحتی می‌توانست برای دستگاه‌های دولتی مشکل ایجاد کند.

انتهای پیاممنبع