وضعیت اضطراریِ تپۀ پیش از تاریخ در تهران

پس از این بررسی مشخص شد، زمین‌های مورد مناقشه در عرصه این تپۀ مهم پیش از تاریخی که در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ با شماره ۹۴۸۸ در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده، قرار دارد و ضروری است که اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این تپه را در اولویت قرار داده و به امر حفاظت آن نیز توجه کند.

همزمان با بازدید رییس پژوهشکده باستان‌شناسی از تپه «داودآباد قرچک»، وضعیت این تپه پیش از تاریخ وخیم گزارش شد. همچنین به اداره کل میراث فرهنگی این هشدار داده شد که برای تعیین عرصه و حفاظت از آن اقدام کند.

وضعیت اضطراریِ تپۀ پیش از تاریخ در تهران

به گزارش ایسنا، روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از بازدید میدانی لیلا خسروی ـ رییس جدید پژوهشکده باستان‌شناسی ـ با همراهی محمدرضا نعمتی و علی فرحانی از اعضای هیأت علمی این پژوهشکده برای حل مشکل مالکان زمین‌های واقع در عرصه تپه «داودآباد»، در غرب شهر قرچک، اطلاع داد.

انتهای پیاممنبع

این تپه که محوطه‌ای بزرگ در کنار جاده آسفالته است از چندین تپه کنار هم تشکیل شده که به جز تپه غربی، سایر تپه‌ها به طور کامل تسطیح و بخش زیادی از تپه غربی خاکبرداری و تخریب شده است و در حال حاضر زباله‌های روستا در کنار این تپه، دپو و سوزانده می‌شود.

در سطح تپه اصلی که ارتفاع آن بین ۹ تا ۱۰ متر است و زمین‌های اطراف آن سفال‌های زیادی مربوط به دوره مس و سنگ و عصرآهن وجود دارد.