واکنش معاون استاندار البرز به تخریب بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهاردایسنا/البرز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان این‌که گنبد امامزاده سلیمان اشتهارد مرمت و استحکام بخشی می‌شود، گفت: اداره کل میرات فرهنگی استان نسبت به اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه جهت بازسازی گنبد خانه امامزاده سلیمان اشتهارد اقدام نماید.

به گزارش ایسنا، احمد افضلی در جلسه بررسی مرمت بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد اظهار کرد: بازدید اضطراری تیم کارشناسان فنی وزارت میراث فرهنگی از وضعیت بنای امامزاده سلیمان صورت گرفت و بررسی های شورای فنی استان و نظر مشاور اعزامی وزارت متبوع دائر بر ناپایداری بنا و پیشنهاد بازسازی و نوسازی مجدد آن براساس طرح و نقشه ثبت شده است.

وی افزود: جهت احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده، اداره کل اوقاف استان نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام نماید.

معاون استاندار تصریح کرد: پس از تامین اعتبار توسط اداره کل اوقاف استان، اداره کل میراث فرهنگی استان نسبت به احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده اقدام نماید.

انتهای پیاممنبع