واکنش معاون استاندار البرز به تخریب بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد

معاون استاندار تصریح کرد: پس از تامین اعتبار توسط اداره کل اوقاف استان، اداره کل میراث فرهنگی استان نسبت به احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده اقدام نماید.

انتهای پیاممنبع به گزارش ایسنا، احمد افضلی در جلسه بررسی مرمت بنای تاریخی امامزاده سلیمان اشتهارد اظهار کرد: بازدید اضطراری تیم کارشناسان فنی وزارت میراث فرهنگی از وضعیت بنای امامزاده سلیمان صورت گرفت و بررسی های شورای فنی استان و نظر مشاور اعزامی وزارت متبوع دائر بر ناپایداری بنا و پیشنهاد بازسازی و نوسازی مجدد آن براساس طرح و نقشه ثبت شده است.

وی افزود: جهت احداث مجدد بنا بر اساس طرح و نقشه مصوب و ثبت شده، اداره کل اوقاف استان نسبت به تامین اعتبار لازم اقدام نماید.

ایسنا/البرز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان این‌که گنبد امامزاده سلیمان اشتهارد مرمت و استحکام بخشی می‌شود، گفت: اداره کل میرات فرهنگی استان نسبت به اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه جهت بازسازی گنبد خانه امامزاده سلیمان اشتهارد اقدام نماید.