هنر هنرمند، به مردم‌داری اوست
مسئولانی که در جایگاه مسئولیت در مورد هنر و صنایع‌دستی نشسته‌اند باید حداقل نیم ساعت در کنار هنرمندان پیشکسوت بنشیند، حرفشان را بشنوند، از تجربه‌های آن‌ها برای اداره امور استفاده کنند و با مشورت و نظرخواهی از آن‌ها بفهمند که چه‌کاری باید برای هنر انجام دهند.منبع