هنر نقاشی با هویت ایرانی عجین شده است
تهران- ایرنا- رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت: هنر بویژه نقاشی که با سبک‌های مختلف در کشورمان سابقه دیرینه دارد با هویت ما عجین شده و پاسداشت اینها خیلی مهم است.منبع