همه تاریخ ایران را در بیستون ببینید


کرمانشاه- ایرنا- بیستون دیار فرهاد و شیرین یکی از مکان‌های تاریخی ارزشمند کشورمان است که می‌توان در آن آثار باستانی همه دوران‌های تاریخی ایران قبل از اسلام تا زمان پهلوی را مشاهده کرد.منبع