هفته ای پرماجرا برای مسجد کازرونی اصفهان


اصفهان-ایرنا- پنجشنبه شب هفته پیش بود که گفتند شبانه قصد تخریب مسجد “کازرونی اصفهان” را کرده اند. ماجرایی که به بسته شدن درِ مسجد و نماز گزاردن برخی از اهالی محله عباس آباد کشید. هیات امنا از مدت ها پیش قصدِ نوسازی مسجد را داشت اما با ماجراهای یک هفته گذشته، حالا قدری کوتاه آمده اند تا از قوانین میراث‌فرهنگی تمکین کنند.منبع