هزینه مرمت پل تاریخی دختر کرج پنج میلیارد تومان برآورد شده است

احمدی روئینی ادامه داد: اکنون مطالعات درون سازمانی انجام شده و با مشورت یکی از پیشکسوتان حوزه مرمت بناهای تاریخی نکاتی برای مرمت بنا افزوده می‌شود.

 و بدون در نظر گرفتن اصل سازه بوده است.

وی تأکید کرد: این پل بخشی از هویت تاریخی  شهر کرج  است و  باید شهرداری در مورد هزینه‌ها کمک کند و در این زمینه تعهدی هم داشته است. همچنین از اعتبارات وزارتخانه و از محل اعتبارات استانی میراث فرهنگی برای مرمت پل استفاده می‌شود؛ البته وقف نامه ای هم موجود است که نشان می‌دهد برای هزینه‌های پل موقوفه‌هایی وجود دارد که با اوقاف در این مورد صحبت شده است.

 وی ادامه داد: اقداماتی چون ایجاد فضای سبز در مجاورت سازه که منجر به ایجاد رطوبت در دیواره بنا شده فرسودگی بنا را تشدید کرده است. به طور کلی عیوبی که در طی دوره‌های زمانی مختلف انجام شده باعث تخریب پل شده است.

وی گفت: میراث‌فرهنگی به تنهایی قادر به انجام مرمت این پل نیست و مهمتر از همه شهرداری است که در ابتدا باید فضای سبز و رطوبت ایجاد شده در بدنه پل را مدیریت کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از  روابط‌عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز،  سید هادی احمدی روئینی در بازدید از پل تاریخی دختر کرج اظهار داشت:  در دوره های زمانی مختلف از دوران صفوی به بعد دخالت‌ها و تغییراتی در بنای پل صورت گرفت که  به طور کلی اشتباه بوده

پل تاریخی دختر کرج به طول حدود ۶۷ متر و عرض ۶ متر مربوط به دوران سلجوقی و صفوی است که در ورودی شرقی شهر کرج بر روی روخانه کرج احداث شده است.منبع

مدیر کل حفظ و احیا بناها، محوطه‌های و بافت‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در یکصد سال گذشته خودرو از روی این پل عبور می‌کرده که به طور کلی اشتباه بوده است. همچنین تغییرات اعمال شده در دوره‌های مختلف و به کارگیری آسفالت و بتن در سازه، این پل را سنگین کرده است.