نگرانی‌ تخریب آثار تاریخی مازندران، از حفاری غیرمجاز تا چالش مرمت و حفاظت


نوشهر- ایرنا- یادمان های تاریخی شناسنامه های هر سرزمینی هستند که حفاظت همه جانبه از آن ها ضرورتی است اجتناب ناپذیر اما در غرب مازندران به گفته کارشناسان با چالش های افزایش حفاری های غیرمجاز گرفته تا تهدیدهای دیگر و از جمله کمبود اعتبار مواجه است.منبع