نگاهی متفاوت به صنعت گردشگری در ایران

وقتی از صنعت گردشگری در ایران حرف میزنیم، اکثرا از مزیتها و برتریهای کشورمان در این صنعت سخن میگوییم مثلا ما مناطق بکر، آثارباستانی، اقوام مختلف، پزشکان چیرهدست و… خب مشکل کجاست و چرا مردم از تورها استقبال نمیکنند. در مقصد دنبال هتل میگردیم و قطعات سفرمان را خودمان خریداری میکنیم و مونتاژ میکنیم ولی بعضیها این کار را نمیکنند آنها در یک تور مسافرتی شرکت میکنند و همه چیز را بر عهده آن میگذارند تا آنها مونتاژ کنند. ویژگی بارزی که در صنعت خودروسازی وجود دارد، وجود کمپانیها و برندهای بزرگی است که در صنعت گردشگری اثری از آنها نیست. این صنعت دو ویژگی مهم دارد. ما به شباهتهای صنعت خودروسازی و صنعت گردشگری پرداختیم و از این قضیه برای الهام گرفتن برای صنعت گردشگری استفاده کردیم، ولی غافل از این نباشیم که این دو صنعت تفاوتی هم باهم دارند. با فراگیرشدن کسب ­وکارهای نوپا در اکوسیستم کارآفرینی کشور و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکتهای خلاق، امیدواریم این دو موضوع به هم گره بخورد و شاهد ایجاد شرکتهای خلاق و تولیدکننده ثروت در صنعت گردشگری باشیم ولی راهی هم برای رونق و قوت بخشیدن به کسب و کارهای قدیمی این صنعت وجود دارد و آن هم استفاده از نوآوری باز است که این موضوع هم در کشور مورد توجه قرار گرفته و در حال رشد میباشد که هنوز جای کار بسیار دارد ولی در آینده میتواند بسیار کمک­رسان کسب­وکارهای قدیمی صنعت گردشگری باشد تا آنها نیز از این خلاقیت بهره بگیرند.

به خاطر ویژگی اول در صنعت گردشگری ، همان وجود بازیگران زیاد، باید از تفکر سیستمی بهره برد چون وقتی تعداد و نوع بازیگران زیاد میشود اثرات سیستم بیشتر میشود. ویژگی دوم صنعت گردشگری ، تنوع ارزشهای پشنهادی به مسافر بود؛ این یعنی که ارزشها که منشاء آن نیازها هستند، نیازهای متفاوتی هست و نمیشود آنها را در یک طبقه از هرم مازلو جای داد و علاوه بر آن این نیازها ملموس نیستند و این نیازها باید توسط کسب­وکارهایی این صنعت کشف و رفع شود. اول آن که بازیگران این صنعت یعنی بنگاههایی اقتصادی موجود (مثلا یک هتل، آژانس مسافربری، درمانگاه و یا یک مغازه صنایعدستی که تقریبا همه آنها در گروه کسبوکارهای کوچک و متوسط قرار میگیرند ) زیاد و متنوع میباشد که این امر باعث میشود تحلیل آن کمی دشوار شود ویژگی دوم این صنعت تنوع ارزشهای پشنهادی میباشد که به گردشگر ارائه میشود که شاید بعضی از این ارزشها متنافر باشند مثلا برای بعضی از گردشگران ماجراجو عدم قطعیت در سفر یک ارزش و لذت میباشد ولی در عین حال برای گردشگری دیگر این موضوع اصلا جالب نباشد و گردشگر به دنبال آرامش باشد این نشان میدهد که این صنعت بیشتر از همه چیز خلاقیت میخواهد. صنعت گردشگری صنعت به شدت جذابی برای یک کشور است چون این صنعت با اکثر صنایع دیگر در ارتباط میباشد و بازیگران زیادی دارد و رونق گرفتنش به این معناست که میتواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند و این صنعت به شدت در حال رشد میباشد که هر ساله رشدی بین ۳ الی ۴ درصد را تجربه میکند و این یعنی ایجاد فرصتهای و بازارهای جدید که میتوان بخشی از آن را هدف قرار داد و درآن فعالیت کرد.

صنعت گردشگری جزء صنایعی که در زمره صنایع سرگرمی قرار میگیرد( به جز بخشهایی مثل گردشگری سلامت و… بهتر است کمی این مسئله را باز کنیم خیلی از وقتها در یک سیستم هیچ یک از اجزا به تنهایی مشکلی ندارد ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیرند، سیستم کار نمیکند یا خروجی مناسبی ندارد. آنقدر این کمپانیها در طول این سده خوب عمل کردند که ما این حرف را به هرکسی بگوییم به ما میخندد واقعا مسخر است که ما سیستم تعلیق را از یک شرکت، موتور را از شرکتی دیگر تهیه کنیم و بعد اینها را سرهم کنیم . مثلا چه میشود ما تک تک قطعات را تهیه کنیم سپس تحویل یک مکانیک دهیم و بعد هر ماشینی که دلمان میخواهد را به وجود بیاوریم؟ دعوت کند تا از ایشان کمک بگیرند تا دولت بتواند با عینک تفکر سیستمی به این مسئله نگاه کند و بداند که مشکل اساسی این صنعت نبود هتل نیست؛ چون اگر درآمد باشد، خود به خود هتل ایجاد میشود ولی همه این موارد زمان میخواهد ولی چنین افرادی کمک میکنند نقطه اثرها شناسایی شوند تا سرعت این رشد افزایش یابد. اگر دولت و حاکمیت میخواهد به این صنعت کمک کند، لازم نیست اعتبار مالی تزریق کند.

حال که این موضوع روشن شد، کسب ­وکارهای ایرانی در صنعت گردشگری به چه اندازه نوآوری دارند و راه ایجاد این نوآوری در این صنعت چیست؟ حال برندسازی، تحلیل رفتار مشتری و استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته به صرفه خواهد بود؛ مثلا یکی از علومی که در حال رشد است علمداده میباشد که با وجود مشتریهای زیاد مکانهای مختلف و شبکههای اجتماعی فعال میتواند کمک شایانی به این کمپانیهای بزرگ برای رشد بازار خود انجام دهد. داریم پس چرا ما سود آنچانی از این صنعت نمیبریم ؟ حال سوالی خوبی است چرا کمپانیهای بزرگی در خودروسازی وجود دارد؟ و در آن نیاز مجله خبری kojaseir ضروری وجود ندارد. یک فرد وقتی سفر میرود، کل سفر را یک بسته میبیند و آن را با بستههای دیگر تفریحی مثل سینما، تئاتر و… به جای آن میتواند از کارشناسانی مثل دکترعلینقی مشایخی، جمشید قراجه داغی و… مردم از تورها استقبال میکنند ولی نه در کشور ما .

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری kojaseir بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.