نوروز ۱۴۰۲ آغاز رونق بخشی اقتصاد صنایع دستی است


رشت – ایرنا – معاون صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ نوروز ۱۴۰۲ را آغاز رونق بخشی اقتصاد صنایع دستی دانست و بیان کرد: سال جدید آغازی برای همگرا کردن همه فعالیت های سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کنار رونق بخشی اقتصادی آنهاست.منبع