نوروزگاه نمایش، نمادینی از شادی و نشاط


اراک – ایرنا – معرفی داشته‌های فرهنگی و تلاش برای احیای آن گامی مهم در راستای صیانت از هویت و اصالت مردمان هر منطقه است و نوروزگاه‌های استان مرکزی به عنوان آیینه تمام نمایی از آیین‌ها و سنت‌های اصیل این استان نقش آفرینی می‌کنند.منبع