نوروزگاه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کردستان به ایران و جهان است


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: نوروزگاه فرصتی مناسب برای معرفی آئین‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان به مردم ایران و جهان است.منبع