نهضت حسینی جلوه‌گاه تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی


تهران-ایرنا-نهضت حسینی جلوه‌گاه تصمیم‌گیری، تدبیر و مدیریت در شرایط بحرانی است. مطالعه ابعاد عنصر تدبیر در نهضت حسینی نشان می‌دهد امام حسین(ع) نه شتابزده عمل می‌کرد و نه منفعلانه، بلکه با تصمیمات به موقع و سنجیده، نهضت را به سوی هدف پیش می‌برد.منبع