نماینده مجلس: مسیر سمنان، شهمیرزاد و سرخه نیازمند توسعه با نگاه گردشگری است به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس گلرو روز پنجشنبه در نشست طرح گردشگری سمنان تا شهمیرزاد در سالن شهید بابایی شهرداری سمنان بیان کرد: اجرای هر طرحی نیاز به فرمانده دارد و حسین موسوی ریاست شورای شهرستان سمنان در طرح گردشگری سمنان تا شهمیرزاد به علت انگیزه و نگاه تخصصی که به این طرح دارد گزینه مناسبی است تا این طرح به نتیجه برسد. 

وی افزود: مدیران دستگاه های مرتبط نماینده ای تام الاختیار برای حضور در نشست های تخصصی جهت برنامه ریزی و اجرای این طرح گردشگری معرفی کنند. 

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب مشاور و امضای تفاهم نامه ای در این خصوص با معاونت امور عمرانی استانداری و شهرداران سمنان، درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد می تواند نقطه آغاز اجرای این طرح باشد. 

گلرو پیشنهاد داد: ایجاد دریاچه در مسیر شمال شهرک روزیه، ایجاد پیاده راه گردشگری تا شهمیرزاد با جذب سرمایه گذارهای کوچک و کلان می تواند در زیبایی این مسیر موثر باشد. 

وی افزود: این طرح نیاز به سه سطح بودجه ای در مقیاس شهرداری های این مسیر، بودجه استانی و همچنین ملی دارد تا با تعیین مشاور و بررسی هزینه های آن پیگیری برای تامین بودجه صورت پذیرد. 

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از تعیین مشاور این طرح خواسته ها از سوی ادارات مربوط و به ویژه شهرداری ها ارائه شود. 

گلرو بیان کرد: طرح های بزرگ از جمله ایجاد قطار شهری از شهرک روزیه تا شهمیرزاد نیز می تواند توسعه گردشگری و همچنین زیبایی این مسیر موثر واقع شود.

محور گردشگری سمنان تا شهمیرزاد طراحی می‌شود 

رئیس شورای اسلامی شهرستان سمنان نیز گفت: برنامه ریزی جهت طرح گردشگری محور سمنان تا شهمیرزاد که می‌تواند توسعه پایدار شهرهای این مسیر را دنبال کند طراحی می شود. 

حسین موسوی بیان کرد: ساختار مسیر در قالب یک بزرگراه با چشم انداز شهری کارکرد خواهد داشت و در نهایت تبدیل به یک محور گردشگری منسجم می شود.  

وی افزود: شورای شهرستان سمنان به عنوان هماهنگ کننده دستگاه های مربوطه جهت اجرای طرح گردشگری سمنان تا شهمیرزاد که در راستای ایجاد طرح های محرک توسعه منطقه است نشست هایی را برگزار کرد.  

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شورای اسلامی شهر سمنان گفت: اقدامات شهرداری‌ها و نوع همراهی و همکاری ادارات برای اجرای هر چه بهتر این طرح بسیار تعیین کننده است 

موسوی بیان کرد: در این نشست تعیین شد ادارات مرتبط از جمله میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ،شوراها و شهرداران در ارتباط با این مسیر نسبت به انتخاب مشاور و تهیه طرح های مطالعاتی و اجرایی در راستای ایجاد زیرساختها و ایجاد مسیر ایمن و مفرح با امکانات گردشگری برای مسیر اقدام کنند تا ساختار مسیر در قالب یک بزرگراه شهری اجرایی شود. منبع