نمایش نادیده‌های فلزات ۵۰۰ ساله در کاخ گلستان


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه منتخبی از مجموعه فلزات محفوظ در گنجینه کاخ گلستان با قدمت ۵۰۰ سال خبر داد.منبع