نمایشگاه شیراز فرصتی برای جبران زیان‌های حوزه گردشگری است
شیراز-ایرنا-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: در حوزه گردشگری هرچه هزینه کنیم نتیجه خواهیم گرفت و به رونق این صنعت کمک خواهد شد.نمایشگاه بین المللی شیراز فرصتی برای جبران زیان ها و آسیب های است که در ماههای گذشته به حوزه گردشگری وارد آمد.منبع