نقص فنیِ یک شناور مسافری در بندرعباس؛ مسافران در سلامت کامل هستند


بندرعباس – ایرنا – نقص فنی در سیستم رانش، موجب انحراف شناور «سروبندر» از مسیر خود شد اما با تدابیر لازم، مسافران این شناور در سلامت کامل به مقصد رسیدند.منبع