نذری چهل و هشتم خراسان جنوبی‌ها در آخر ماه صفر


بیرجند – ایرنا – ۲۸ صفر در خراسان جنوبی به چهل و هشتم معروف است و یکی از آیین‌های کهن منطقه برای این روز پخت نوعی آش سنتی به نام “غلور” است که ضمن پاسداشت ارزش‌های دینی و مذهبی، وفاق اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.منبع