نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ،پاشنه آشیل گردشگری مازندران


نوشهر- ایرنا- نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ،پاشنه آشیل صنعت گردشگری در مازندران است که بهره برداری بهینه این ظرفیت ساحلی کم نظیر نیازمند نقشه راه، برنامه ریزی اصولی، سرمایه گذاری پایدار و مشارکت همگانی است.منبع