میز ملی گردشگری دریایی به هرمزگان واگذار شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و دبیر ستاد خدمات سفر کشور گفت: باتوجه به رشد قابل توجه سفر به هرمزگان در ۲ ماه آخر سال نسبت به سایر استان‌ها،می‌توان گفت این منطقه درحال تبدیل شدن به مقصد اول گردشگری نوروز بوده و میز ملی گردشگری دریایی به این استان واگذار شد.منبع