میراث ناملموس هویت فرهنگی کشور است


کاشان – ایرنا – رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان گفت: میراث ناملموس هویت فرهنگی کشور بوده و شناسایی و توجه به آن اقتدار فرهنگی را به دنبال دارد.منبع