میراث فرهنگی رفسنجان: راه‌اندازی موزه ملی پسته در حال بررسی است


کرمان – ایرنا – میراث فرهنگی ضمن اشاره به مرمت درحال انجام خانه-باغ میزانی رفسنجان گفت: این بنای تاریخی مربوط به پهلوی اول از گزینه‌های پیشنهاد شده برای راه‌اندازی موزه ملی پسته بوده که این موضوع در حال بررسی است.منبع