میدان سربند تا کوهپایه شمیرانات رخت نو بر تن می کند


شمیرانات – ایرنا – بی شک منطقه دربند در شمیرانات یکی از مناطق گردشگری و زیبای تهران است که کمتر کسی از گردشگران و حتی پایتخت نشینان فرصت رفتن به این منطقه کوهستانی با آب و هوایی فوق العاده را از دست میدهد.منبع