موضع ضرغامی درباره امر به معروف نهی از منکرعزت‌الله ضرغامی درباره امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر وقت این مسؤولیت، حکومتی، اداری و آمرانه شد، نتیجه عکس داد.

به گزارش ایسنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با انتشار یک توئیت، موضع خود را درباره امر به معروف و نهی از منکر نشان داد. او در حسابت توئیتر خود نوشت: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است. هر وقت این مسؤولیت، حکومتی، اداری و آمرانه شد، نتیجه عکس داد.

وقت آن است که از گذشته عبرت بگیریم و در روش هایمان تجدیدنظر کنیم. این تغییر راهبردی، شجاعت می خواهد. از جنس همان شجاعتی که امام (ره) به ما آموخت.»

انتهای پیاممنبع