موزه های شمیرانات مغفول اما تماشایی


شمیرانات- ایرنا- تهران کم موزه ندارد؛ از موزه ملی ایران گرفته تا موزه فرش. البته که این موزه ها بیشتر در مرکز تهران واقع شده اند اما نباید از موزه های تماشایی شمیرانات در شمال پایتخت غافل شد.منبع