موزه مشاغل شهرداری اردبیل راوی کسب و کارهای فراموش شده+فیلم
اردبیل – ایرنا – بازار کسب و کار، به تناسب توسعه تکنولوژی و فناوری و تغییر سبک زندگی انسان‌ها دستخوش تحول می‌شود و برخی حرفه‌ها منسوخ شده و به تاریخ می‌پیوندند و موزه حِرف و مشاغل عمارت شهرداری اردبیل، بخشی از آنها را به نمایش گذاشته است.منبع