منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)


علی پور, یوسف, بیات, ناصر, مومن, حسن. (1400). ‘تأثیر مدیریت انتظامی تفرجگاه های پیراشهری بر رضایت مندی ساکنان محلی (مورد مطالعه: منطقه طرقبه و شاندیز مشهد)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.285843.2347منبع