مناسبات گردشگری ایران برای رایزنان اقتصادی ۲۰ کشور هدف تشریح شد


تهران- ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست مجازی با رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه مستقر در ۲۰ کشور هدف گردشگری درخصوص نحوه مشارکت و تعامل با فعالان گردشگری بین‌المللی متقاضی حضور و شرکت در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران به بحث و بررسی پرداخت.منبع