مفهوم‌سازی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد شهر شیراز


سمائی, سجاد, ابراهیمی, ابوالقاسم, عسکری فر, کاظم. (1401). ‘مفهوم‌سازی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد شهر شیراز’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.309650.2478منبع