معرفی ۶ قله معروف ایران؛ فتح دیو سفید از مسیر «گوسفندسرا»


تهران- ایرنا- در مسیر صعود به قله دماوند از جبهه جنوبی، ارتفاع ۳هزار متری در مکانی به نام «گوسفندسرا» باید کوله‌های سنگین را به چهارپایان بسپارید تا آنها را به پناهگاه بارگاه سوم در ارتفاع ۴۲۰۰متری بام ایران منتقل کنند.منبع