معافیت ۱۰۰درصدی مالیات کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی

وی خاطرنشان کرد: چنانچه فعالان حوزه صنایع‌دستی در سراسر کشور درباره اجرای این قانون نیازمند راهنمایی هستند و یا با مشکل روبه‌رو شدند، می‌توانند به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراجعه کنند.منبع

سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی اضافه کرد: این قانون در حال حاضر برای همه کارگاه‌های صنایع‌دستی و فعالان این حوزه با نظارت این وزارتخانه در حال اجرا است و فعالان حوزه صنایع‌دستی و دارندگان کارگاه‌ها برای برخورداری از این معافیت باید در موعد مقرر اظهارنامه خود را کامل کنند و به اداره مالیات تحویل دهند.

به گزارش ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محمدحسین عسکرپور سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌ها، درآمد کارگاه‌های فرش دست‌باف، صنایع‌دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.