مطالعه کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری


خدامی, سهیلا, اصانلو, بهاره, غفوری اصل, صهبا. (1401). ‘بررسی پیشرانها و ستاده های اصالت برند مقصد: مطالعه کشور ایران به عنوان مقصد گردشگری’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2022.285802.2345منبع