مطالعه مردم‌شناختی میراث‌ناملموس زرتشتیان ایران/ آیین‌های خاموش و هویت سیال


تهران- ایرنا- میراث ناملموس در فرهنگ زرتشتیان ساکن در ایران بسیار حائز اهمیت است که در مطالعات مردم‌شناختی پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مورد توجه واقع شده و پژوهش‌های بسیاری نیز در این حوزه به ثمر رسیده است.منبع