مصوبه‌ای اجرایی برای آموزش تسهیل‌گران در حوزه گردشگری عشایر


تهران- ایرنا- تجمیع ظرفیت‌های دو بخش دولتی و خصوصی در زمینه گردشگری عشایری در قالب میز تخصصی مربوطه، مصوبات اجرایی متعدد از جمله برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاهی‌بخشی به جامعه میزبان و تسهیل‌گران در حوزه گردشگری عشایر را به دنبال داشته است.منبع