مشارکت جامعه محلی اقتصاد گردشگری قشم را رونق داد
قشم – ایرنا – مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: با برنامه‌ریزی و همراهی جامعه محلی، اقتصاد جزیره قشم در حوزه گردشگری رونق گرفته و میزان بیکاری به حداقل رسیده است.منبع