مسجد جامع سمنان، جلوه‌گر شکوه معنویت و معماری + فیلم
سمنان – ایرنا – مسجد جامع سمنان، از کهن ترین و مرتفع‌ترین بناها تاریخی به جا مانده از دوره پیش از اسلام، با وجود اینکه در طول زمان دستخوش تغییرات شده، اما همچنان نگاه به شکوه و عظمت بنای آن، جلوه‌گر شکوه معماری گذشتگان با تکیه بر دانش در ساخت و ارادت به مسایل معنوی است.منبع