مسافران نوروزی بوشهر؛ راضی اما مطالبه‌گر


بوشهر – ایرنا – هر سال مسافران بی‌شماری به بهانه دیدن ساحل دل انگیز و طبیعت بی نظیر این استان گرمسیری در نوروز عزم سفر به بوشهر می‌کنند؛ هرچند آنان راضی از آرامش حاکم بر این شهر مهمان پذیر هستند اما برای بهتر شدن شرایط مطالبه گری‌هایی نیز دارند.منبع