مزایده خانه سرهنگ ایرج و ۱۰ بنای تاریخی کشور/ کاربری‌ها فرهنگی و پذیرایی می‌شود


تهران- ایرنا- صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دست‌بافت و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، بهره‌برداری ۱۱ بنای تاریخی را به منظور جذب سرمایه گذار به مزایده می‌گذارد.منبع