مرگ خاموش صنعت گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در سایه نبود زیرساخت ها
یاسوج- ایرنا- دیار چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد معروف به سرزمین رودخانه ها و چشمه های خروشان، کوه های سر به فلک کشیده و جنگل های بلوط و جاذبه های بکر طبیعی با داشتن ظرفیت های بالقوه متعدد در زمینه گردشگری تا زمان مهیا نشدن زیرساخت های لازم نمی تواند این داشته ها شکوفا کند زیرا برنامه ریزی بدون ایجاد زیرساخت های لازم کاری از پیش نمی برد.منبع