مرور نظام مند پیامدهای مالکیت روانشناختی از دیدگاه گردشگران مقصدهای گردشگری شهری


فرزین فر, زهره, کنجکاومنفرد, امیررضا, طباطبایی نسب, سید محمد. (1402). ‘مرور نظام مند پیامدهای مالکیت روانشناختی از دیدگاه گردشگران مقصدهای گردشگری شهری’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2023.383274.2733منبع