مدیر پایگاه باستانی «هگمتانه» تغییر کرد ایسنا/همدان با حکم رضا سامه، مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، دکتر «صاحب محمدیان‌منصور» به عنوان مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی «هگمتانه» منصوب شد.

به گزارش ایسنا، در متن حکم آمده است: نظر به مراتب شایستگی‌ها و تجارب جنابعالی، بنا بر پیشنهاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان به موجب این حکم به سمت مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی هگمتانه منصوب می‌شوید.

در ادامه حکم علاوه بر وظایف مشخص شده پایگاه، توجه به معرفی و آموزش میراث ملموس، ناملموس و طبیعی برای مخاطبان مختلف، جلب مشارکت جوامع محلی و همچنین ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تسهیل و تداوم همکاری‌ها با نهادها و انجمن‌های استان همدان در امر حفاظت و مدیریت آثار ارزشمند مورد تأکید قرار گرفته است.

گفتنی است؛ دکتر «صاحب محمدیان منصور» عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا و از اساتید به‌نام معماری ایران است. همچنین قابل ذکر است پیش از این «حسن سلطانی» مسئولیت مجموعه باستانی هگمتانه را به عهده داشت‌. 

انتهای پیاممنبع