مدیر میراث کرمان: نظارت کامل بر فعالیت آفرودسواران در کویر لوت داریم




کرمان – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان می‌گوید به علت احتمال خسارت گروه‌های آفرودی به عرصه و پوشش گیاهی لوت، نظارت کامل بر این گروه ها انجام می شود.



منبع