مدیرعامل صندوق توسعه و احیا منصوب شد


به‌گزارش ایرنا از اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع رسانی، با حکم سیدعزت الله ضرغامی ، حسین ساری به مدت سه سال به سمت مدیرعاملی و رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی منصوب شده است.

مدیرعامل صندوق توسعه و احیا منصوب شد

پیش از این هادی میرزایی عهده‌دار این سمت بود.

صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی به استناد ماده ۱۱۴ برنامه چهارم توسعه، در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد ماده ۱۱۴ این قانون چنین بیان میکند: 

دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسایی ،حفاظت ، پژوهش ،مرمت ،احیاء، بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی در کشور و ارتقای توان گردشگری ،تولید ، ثروت ،اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام رساند: 

الف: تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حمایت از مالکین

 ب: ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی – تخصصی وابسته 

 ج: شناسایی و مستند سازی آثار تاریخی – فرهنگی 

 د: ایجاد و تجهیز پایگاه های میراث فرهنگی و تاریخی 

 ه: شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی 

و: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی 

ز: به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد نماید.

بناها و اماکن قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ خارج است.

بر اساس این بند از قانون برنامه جهارم توسعه هیأت وزیران در جهت عملیاتی کردن تشکیل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی اساسنامه آن را در تاریخ۲۴/۶/۱۳۸۴تصویب و جهت اجرابه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ نمود .در اساسنامه صندوق احیاء (ماده ۴) شرح وظایف و اختیارات،به عنوان یک موسسه غیر انتفاعی دولتی به شرح زیر تعیین گردیده است : 

الف : تشویق و هدایت و حمایت از فعالیتهای قانونی سرمایه گذاران . 

ب: تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

 ج: حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای بناهای تاریخی جهت توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی در این زمینه . 

د: اعطای تسهیلات حمایتی به بهره برداران . 

ه: انجام سایر امور مرتبط با توسعه و تقویت احیاء و بهره برداری  اماکن تاریخی  با رعایت قوانین و مقررات مربوط منبع