محدود شدن معبر بازار تاریخی اصفهان، کمک رسانی را هنگام حوادث مختل کرده است


اصفهان – ایرنا – نماینده حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان گفت: ویترین کسبه، بخش زیادی از معبر عمومی بازار تاریخی اصفهان را محدود کرده، به طوری که در صورت بروز حوادث، بازار با محدودیت خدمات مواجه است.منبع