مجموعه‌ای از آثار هنری اواخر عهد باستان در خراسان کشف شد


تهران- ایرنا- مجموعه‌ای از آثار و شواهد هنری اواخر عهد باستان با تلاش پژوهشگران باستان‌شناسی دانشگاه تهران در یکی از محوطه‌های ساسانی خراسان کشف شد.منبع