لغو فعالیت ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی توسط سازمان هواپیمایی


تهران- ایرنا- سازمان هواپیمایی کشوری پروانه فعالیت ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی را به علت عدم رعایت مقررات آئین نامه‌ای لغو کرد.منبع