لزوم بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی

جلالی ضمن اشاره به وضعیت صنایع‌دستی زرین‌دشت تأکید کرد: برای مولدسازی روستاهای شهرستان زرین‌دشت طرحی تنظیم و توسط مسئولان استانی و شهرستانی پیگیری و اجرایی شود.

انتهای پیاممنبع

او با بیان اینکه در حوزه صنایع‌دستی تولید ثروت و کارآفرینی باید انجام شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این اتفاق بیافتد احتیاج به بازار و مشتری است.

ایسنا/فارس معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر لزوم اندیشدن راهکارهای بیمه شدن هنرمندان صنایع‌دستی با استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای موجود تاکید کرد.

جلالی در خصوص بیمه هنرمندان صنایع‌دستی بیان کرد: با در نظر گرفتن انواع بیمه‌های سلامت، روستایی عشایری و هنرمندان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا هنرمندان این حوزه را بیمه کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از میراث فرهنگی فارس، جلالی افزود: سازوکارهای خاصی در بیمه‌ها و مجوزها وجود دارد که ممکن است بی‌اطلاعی هنرمندان صنایع‌دستی باعث شود نتوانند از ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده کنند.

معاون وزارت میراث در خصوص ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی، گفت: باید با کمک بخش خصوصی و با استفاده‌ از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی با ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی، آن را به محل آموزش، نمایش و فروش تبدیل کنیم.

مریم جلالی دهکردی دوشنبه ۷ اسفند در جمع هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان زرین‌دشت، گفت: وظیفه وزارت میراث ایجاد ابزارها و بسترسازی تولید صنایع‌دستی باکیفیت و احیای هنرهایی که در قدیم توسط پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها رایج بوده وظیفه ماست.