قلعه «مهروشن» یادگار فراموش شدهدر فاصله ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان میامی در استان سمنان و در مسیر گرمه به شاهرود، قلعه گمنامی قرار دارد که «مهروشن» نامیده می‌شود. قلعه مهروشن یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در کنار روستای کوچکی به نام پویه است که قدمت آن را به قرون میانه اسلامی مربوط می‌دانند. این بنای تاریخی ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. وجود عوامل طبیعی و انسانی و بی‌توجهی به این بنای تاریخی در طول سال‌های گذشته، باعث از بین رفتن بیشتر استحکامات قلعه شده است.منبع